SEKRETESSPOLICY

Denna sekretesspolicy innehåller sekretesspolicy när det gäller vår insamling, bearbetning, lagring, utlämnande och inspelning (med hjälp av så kallade ”cookies”) av personuppgifter på Perfetti Van Melle webbplats (er).

1. Skydd av personuppgifter
Skyddande av personuppgifter är en fråga av stor betydelse för Perfetti van Melle, som ligger i Nederländerna.  I vår grundläggande policy ingår det att de personuppgifter du lämnar till hanteras enligt lag och endast med syfte att tillhandahålla de begärda tjänsterna samt för ändamål som du uttryckligen samtyckt. Innan du besöker webbplatsen vill vi informera dig om vilken data vi ber få av dig och för vilka ändamål dessa uppgifter samlas in och används.

Vi kommer att hålla dina personuppgifter konfidentiellt. För att skydda säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter, kommer vi att behålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och kräver mottagarna av dina personuppgifter att göra detsamma. Vi kommer att spara dina personuppgifter endast för den tid som krävs för ovan nämnda ändamål. Efter denna tid, kommer din data att raderas.

Webbplatsen kommer att sträva efter att följa lagen i all insamling, bearbetning och lagring av ämnesdata och kommer att möta all ämnes accessbegäran i enlighet med lagen. Webbplatsen kommer endast att använda uppgifterna på ett sätt som är relevanta för att utföra sina legitima syften och funktioner på ett sätt som inte är skadligt för de enskildas intressen. Vi kommer att ta vederbörlig omsorg av insamling, bearbetning och lagring av känsliga data och kommer att göra vårt yttersta för att hålla alla uppgifter korrekt och säkert. Genom att använda webbplatsen samtycker du till sådan behandling och garanterar att alla data och material som laddas upp och/eller lagras av dig är korrekt.

2. Insamling av personuppgifter

Personuppgifter kan inkludera alla enskilda uppgifter om personlig eller faktiska omständigheter i någon speciell eller fastställbar fysisk person. Detta kan även omfatta till exempel e-postadress, efternamn, förnamn, födelsedatum och födelseort, adress och telefonnummer, familjeförhållanden, utbildning, yrke, etc. Vi samlar in personuppgifter från besökare på vår webbplats endast om detta är önskas av personen och nödvändiga för att komma i kontakt med den aktuella användaren eller när det är nödvändigt för att delta i vissa tjänster. Till exempel kan detta vara fallet för tillgång till marknadsföring och PR-program eller system samt för vissa funktioner som erbjuds av oss eller av tredje part, om du väljer att delta.

Via länkar på vår webbplats kan du dirigeras till Internettjänster från tredje part, som själva kan samla in, bearbeta och använda personuppgifter. Det kan krävas att du registrerar dig och visar personuppgifter i syfte att använda sådana tredjepartstjänster. I förhållande till dessa tjänster och när det gäller överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar, operatörerna av externa webbplatser, som kan informera dig om sin hantering av personuppgifter med sin egen integritetspolicy, är ensam ansvarig. Vi har inga möjligheter att se till att dina data är skyddad av de berörda företagen på samma sätt som dina data är skyddade av oss.

3. Behandling och användning av personuppgifter

Vi bearbetar och använder dina personuppgifter endast i den utsträckning som du har samtyckt och/eller det är nödvändigt för användningen av våra tjänster. Framför allt det sistnämnda när vi använder dina data efter din begäran om kommunikationsändamål, dvs för dig att använda visst innehåll eller för att ge dig information om våra produkter. För dessa ändamål, sparas din data på en central server som ligger i [Storbritannien] som är oåtkomlig för obehöriga tredje parter. Förutsatt att du har gett ditt tidigare frivilliga samtycke i besittning av den nödvändiga juridisk information, kan vi använda och överföra enskilda personuppgifter även inom ramen för marknadsundersökningar eller skapandet av statistik eller för reklamändamål till andra företag som är anslutna till oss (inklusive utanför Europa). Användare kommer att kontaktas i reklamsyfte endast om de har kommit överens om det. Det blir ingen försäljning av eller handel med dina personuppgifter med tredjepartsföretag som inte hör till vårt företag på något sätt. Vi kommer inte att skapa någon användarprofil eller profil intressen baserat på personuppgifter.

4. Användning av personlig information utanför EU

I den utsträckning som vi faktiskt samlar, bearbetar eller använder dina personuppgifter, skall detta ske i enlighet med gällande lagbestämmelser om skydd av personuppgifter.

Dessa bestämmelser kan i vissa fall kräva ditt samtycke till insamling, behandling eller användning av personuppgifter Innan du skickar personuppgifter till oss i samband med användning av webbplatsen, kommer en automatisk förklaring om samtycke visas på skärmen på din dator. Försäkran om samtycke kan informera dig om användning av personuppgifter och överföring av personuppgifter från Storbritannien till våra dotterbolag i EU och utanför EU, där nivån på dataskydd kan vara lägre, som i Storbritannien och en överföring av personuppgifter till tredje part. Vi vill be dig att läsa denna deklaration av samtycke visas på skärmen noggrant. Om du godkänner deklarationen om frivilligt och uttryckliga samtycke till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive överföring av personuppgifter till tredje part, kryssa i rutorna för att ange ditt medgivande. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst skriva till oss på: Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, Postbus 3000, 4800 DA Breda, Nederländerna. Du kan förklara denna återkallelse när som helst. Vi kommer då att radera dina lagrade personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

5. Personlig data  

Dessutom, du kan när som helst och kostnadsfritt begära information av dina personuppgifter som lagras med oss, liksom även eventuella förklaringar av samtycke, genom att helt enkelt informera oss skriftligen till: Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, Postbus 3000, 4800 DA Breda, Nederländerna.

Förutom att du också kan begära rättelse, blockering eller radering av alla felaktiga uppgifter och/eller radering av data på detta sätt kan du kontakta oss om du har ytterligare frågor i samband med denna förklaring av dataskydd.

6. Registering av uppgifter

Webbplatsen kan samla tekniska data om vilken typ av webbläsare och operativsystem som du använder. Denna information identifierar inte dig som individ och används endast för att spåra webbplatsen användning.

När du använder vår webbplats, kommer våra webbservrar automatiskt och permanent registrera vissa anslutningsdata såsom namnet på din Internetleverantör, den webbplats du besöker oss från liksom datum, uppehållstiden, frekvens och navigering av ditt besök. Vi registrerar dessa data enbart i syfte att sammanställa statistik och vi kommer inte att använda den på något annat sätt.

6.1 Cookies

Vi kommer att samla in data på vår webbplats genom att använda "cookies". Cookies är små enheter av information som lagras på hårddisken i din dator när det gäller erkännande av multipel användning av tjänster som erbjuds på webbplatsen. Det finns också så kallade "sessionsbaserade cookies" som används för anslutning kontrollsyfte och som kommer att förbli i huvudminnet av datorn. Detta innebär att sessions baserad Cookie inte kommer att finnas kvar på din dator efter att du har stängt webbläsaren. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Ingen personlig information lagras i en cookie som utfärdas av webbplatsen. Den lagrade informationen i cookien är en anonym identifierare som inte är kopplad till någon annan personlig information som du kan leverera under ditt besök. Om du inte vill ta emot dessa cookies kan du stänga av dem i din webbläsare. Du har därför alltid möjlighet att avvisa installation av en cookie i din dator men det kan påverka funktionaliteten hos webbplatsen. Vi använder inte cookies för reklamsyfte, för att skapa användarprofiler eller för andra ändamål med kommersiell utvärdering utan ditt medgivande. Användningen av cookies främst tjänar statistiska ändamål samt överensstämmelse med användarvillkor.

  • Vi har genomfört en "enhet" cookie. Med denna cookie kan vi se om en besökare besöker webbplatsen på dator, surfplatta eller mobil.

  • Vi har infört en vanlig Google Analytics spårningskod

  • Google Page Speed-modul för prestanda och caching.

Cookies Drupal (CMS) har genomfört automatiskt:

  • Drupal.tableDrag.showWeight, has_js: Är vårt Content Management System, Drupal sätter dessa cookies för att lagra gränssnittsinställningar användargränssnitt.

 

7. Typer och användning av cookies från webbplatsen

Tabellen nedan förklarar cookies vi använder och varför.

Bildar autentiseringscookien: Formulär autentiseringscookien används för att bestämma om en användare autentiseras. Formulärautentisering använder en krypterad autentisering biljett som skapas när en användare loggar in på en webbplats och sedan spårar användaren hela webbplatsen.
Google Analytics Cookie: Dessa cookies används för att samla in information om hur besökarna använder vår webbplats. De cookies samlar in information i en anonym form, inklusive antalet besökare till webbplatsen, där besökarna har kommit till webbplatsen och vilka sidor de besökt.

Ta reda på mer om cookies, inklusive hur man ser vad cookies har ställts in och hur man ska hantera och ta bort dem, besök www.allaboutcookies.org

8. Ändringar i webbplatsens ägande

Genom att förklara ditt medgivande till villkoren i denna integritetspolicy, samtycker du till att lämnas ut till, och användning av en ny ägare eller operatör av webbplatsen, dina data lämnas till oss, i den mån vi tilldelar våra rättigheter och skyldigheter när det gäller sådana uppgifter i samband med en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller väsentligen alla av våra tillgångar, eller i samband med en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller väsentligen alla tillgångar relaterade till platsen för att en ny ägare eller operatör.

I händelse av en sådan sammanslagning, förvärv eller försäljning av alla eller väsentligen alla av våra tillgångar, ditt fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner att vara bunden av denna sekretesspolicy . Din rätt att återkalla din givna förklaring om samtycke och användningen av dina personuppgifter när som helst förblir opåverkad. För att kunna utöva din rätt att återkalla ditt samtycke innan någon transaktion som beskrivs i detta avsnitt, kommer du att bli informerad innan transaktionen.

9. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss vidare rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst genom att observera de respektive gällande bestämmelser om dataskydd. Vi kommer att informera dig om eventuella väsentliga ändringar i händelse som du kan återkalla ditt samtycke till databehandlingen. Vi kommer också emellanåt att uppdatera denna integritetspolicy för att spegla företagets kunder. Vi uppmuntrar dig att med jämna mellanrum granska denna sekretesspolicy för att hålla sig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Dela med vänner