COOKIES-POLICY

Cookies är automatiska procedurer för hämtning av information om en Internetanvändares preferenser, när han/hon besöker en viss webbplats, och som gör det möjligt att känna igen användaren som återkommande och därigenom personalisera användningen och göra navigeringen snabbare.

Typer av cookies

Nedan följer en klassificering av cookies enligt deras egenskaper:

a) Beroende på det företag som hanterar dem:

-        Egna: dessa skickas till användarens terminalsystem från en dator eller en domän, som sköts av en redaktör, som tillhandahåller den tjänst, som begärts av användaren.

-        Från tredje part: dessa skickas till användarens terminalsystem från ett datasystem eller en domän, som inte sköts av redaktören, utan av ett annat företag, som hanterar data som samlats in med hjälp av cookies.

 

b) Beroende på den tid de förblir aktiva:

-        Sessionsbundna: dessa samlar in och lagrar data medan användaren öppnar en hemsida.

-        Ständiga: uppgifterna förblir lagrade i datorsystemet och kan öppnas och behandlas under en period, som definierats av den person, som ansvarar för denna cookie.

 

c) Beroende på ändamål:

-        Tekniskt: tillåter användaren att navigera med hjälp av en hemsida, plattform eller applikation och använda olika alternativ eller tjänster, som finns på denna, t.ex. kontrollera trafik och datakommunikation, identifiera sessioner, gå in på ställen med begränsad åtkomst, komma ihåg element som utgör en order, behandla en order, registrera ansökan eller deltagande i ett evenemang, använda säkerhetselement under navigering, lagra innehåll för video- eller audiospridning eller dela innehåll genom sociala nätverk.

-        Kundanpassning: tillåter användaren att få åtkomst till tjänster med ett antal förutbestämda allmänna egenskaper, som beror på vissa kriterier i användarens datasystem, t.ex. språk, typ av webbläsare genom vilken man får åtkomst till tjänsten, den regionala konfiguration varifrån man får åtkomst till tjänsten osv.

-        Analys: tillåter monitorering och analys av beteendemönster för användarna av de hemsidor, som de är länkade till (t.ex. mätning av aktiviteten på webbplatserna, inrättande av navigeringsprofiler på webbplatserna för att inkludera förbättringar, beroende på analys av den användning, som gjorts av tjänstens användare).

-        Reklam: tillåter hantering av de annonsutrymmen, som finns på en hemsida, baserat på kriterier så som redigerat innehåll eller den frekvens med vilken annonserna visas.

-        Beteendemässig reklam: tillåter hantering av de annonsutrymmen, som finns på en hemsida, och lagring av den information, som rör användarnas beteende, vilken erhållits genom kontinuerlig observation av navigeringsvanor och som sen tillåter att en specifik profil utvecklas och visar reklam som sammanhänger med dessa.

  

Avaktivering av Cookies 

Användaren kan konfigurera webbläsaren så att den accepterar eller tillbakavisar cookies som standard. 

Om användaren beslutar sig för att tillbakavisa cookies, kan vissa fördelar begränsas.

Den procedur, som krävs för att spärra och eliminera cookies, kan variera från en Internet webbläsare till en annan, så du kan när som helst ändra detta enligt instruktionerna från den berörda webbläsaren, så som visas nedan:

-        Cookie inställningar för Internet Explorer

-        Cookie inställningar för Firefox

-        Cookie inställningar för Google Chrome

-        Cookie inställningar för Safari 

Dessa webbläsare är föremål för uppdateringar eller ändringar, så vi kan inte garantera att de stämmer exakt överens med din webbläsares version.

 

Cookies på webben 

På webben används följande typer av cookies:  

 

-       Funktionella Cookies 

Google Tag Manager --> Tillåter implementering av cookies utan att ändra källkoden

-        Analytiska Cookies

ÄgareIQ --> Analytiskt verktyg riktat till konsument handel

Google Analytics --> Spårning av huvudsidovisningar skickas till Google analytics

-        Annons Cookies 

Facebook kontakt --> Tillåter websidans besökare att interagera med sina Facebook konton

Facebook anpassad publik --> Spårar anpassad public skapad på Facebook

Facebook Pixel --> Spårar Facebook konventeringar

Dubbel klick --> Google annonseringsverktyg som kan spåra användaren på nätet

 

För eventuella ytterligare frågor rörande användning av cookies, kan användaren skicka en skriftlig förfrågan med e-post till: pvmdpo@it.pvmgrp.com.

Dela med vänner