Integritet och cookies policy

Perfetti van Melle Benelux B.V., (i det följande PVM) bryr sig om din integritet och är engagerad i att skydda den. Perfetti Van Melle kan samla in personuppgifter från besökare på denna webbplats www.mentos.se .

Denna webbplats drivs av PVM.

Denna integritetspolicy ger en sammanfattning av den typ av information vi samlar in och hur vi använder och skyddar den.

Denna policy talar om för dig hur du ska göra om du inte vill att dina personuppgifter samlas in när du besöker vår hemsida och hur du kan ändra den information som du redan försett oss med.

Denna integritetspolicy tillämpas inte på webbannonser, lotterier eller andra annonser eller kampanjer som vi skulle kunna sponsra eller delta i på webbplatser som ägs av tredje part.

Registreringsansvarig

Registreringsansvarig för denna typ av hantering är Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Typ av personuppgifter som hanteras

Navigeringsdata

De datorbaserade system- och mjukvaruprocedurer som är involverade i driften av denna webbplats kommer under sin normala funktion i besittning av vissa personuppgifter vars överförande är underförstådd vid användning av Internetkommunikationsprotokoll. Denna information samlas inte in för att förknippas med identifierade personer men genom processer och associationer med uppgifter som ägs av tredje part skulle de till kunna leda till identifiering av användarna. I denna kategori av uppgifter inkluderas IP-adresser eller namn som lagrats i domänen för de datorer som används av de personer som besöker webbplatsen, adresserna i URI-beteckningssystem (Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, tiden för begäran, den metod som använts för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som erhållits som svar, sifferkoden som visar status för det svar, som erhållits från servern (rätt, fel osv...) samt andra parametrar som sammanhänger med operativsystemet och användardatorns struktur och skick. Dessa uppgifter används endast för anonym statistisk information om webbplatsens användning samt för att kontrollera dess korrekta prestanda och raderas omedelbart efter behandling. Uppgifterna kan användas för att undersöka ansvar vid eventuella databehandlingsbrott mot webbplatsen.

Personuppgifter

Vi får samla in personuppgifter. Personuppgifter betyder uppgifter genom vilka du personligen kan identifieras.

Dessa inkluderar vanligtvis ditt namn, adress, chattnamn, e-postadress, telefonnummer och kreditkortsinformation. Vi får samla in de uppgifter som tillhandahålles av användarna endast för att svara på frågor som ställts och dessa uppgifter kommer att behandlas enligt denna policy och tillämpliga lagar.

Uppgifter som frivilligt lämnats av användaren

Valfri, uttrycklig och frivillig översändning av personuppgifter från användarens sida på det registreringsformulär som finns på webbplatsen innebär påföljande förvärv av uppgifter som tillhandahålles av avsändaren. Dessa uppgifter kommer att behandlas av PVM i syfte att svara på begärd tjänst och om du ger ditt samtycke skicka information och reklam med e-post.

Skydd av barn

PVM har förbundit sig att skydda barns integritet. Webbplatsen har utvecklats och avsetts för användning av personer som är 16 år gamla eller äldre. Om du är äldre än 16 år, men yngre än 18, bör du granska villkoren i denna integritetspolicy tillsammans med de personer som har föräldraansvaret för dig, för att försäkra er om att ni har förstått dem. Trots att vi inte ansvarar för att fastställa åldern på våra användare kan det hända att vi utför stickprov.

Om du är under 16 (kontrollera denna åldersgräns med nationella lagbestämmelser) ska du komma ihåg att du behöver tillstånd/godkännande av de personer som har föräldraansvaret för att kunna använda denna webbplats för att kontakta oss och skicka dina personuppgifter.

Syfte med behandlingen

Du bestämmer själv om du vill förse oss med dina personuppgifter. I vissa fall krävs personuppgifter för att kunna utföra vissa funktioner. På webbplatsen kan du bli ombedd att tillhandahålla personuppgifter för att du ska kunna registrera dig för prisdragningar eller tävlingar, erhålla information eller utskick, fylla i en enkät eller skicka en kommentar eller en fråga. I dessa fall använder sig PVM av en popup-skärm med information om behandling av personuppgifter och en kryssruta för samtycke. Du kan vara säker på att PVM inte samlar in några personuppgifter utan att du tillhandahåller denna information frivilligt.

Dina personuppgifter används av PVM i det syfte för vilket de samlats in (t.ex. för att svara på din fråga, skriva in dig i en tävling eller skicka dig ett varuprov). De kan även användas av oss för att förbättra våra produkter och webbplatser och för att kontakta dig angående andra produkter och tjänster som du skulle kunna vara intresserad av (inklusive de som vi kan erbjuda tillsammans med andra företag). Vi kan också dela dem med, eller lämna över dem till, andra företag i Perfetti Van Melle Group och tredje part som direkt stöder PVMs aktiviteter och webbplatsutveckling.

Vi kan komplettera den information som du tillhandahållit med annan information som vi redan har, eller som vi erhåller från tredje part. Detta gör vi i marknadsföringssyfte för att erbjuda bättre riktade produkter och tjänster som motsvarar dina behov.

Behandlingssätt

Det är viktigt att veta att personuppgifter behandlas i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar. Personuppgifter behandlas av PVM, eller av en registerförare, som direkt utsetts av PVM, endast under den tid som krävs för det syfte, för vilket uppgifterna samlats in eller senare behandlats.

Särskilda säkerhetsprocedurer används för att förhindra risk för förstörelse eller förlust av uppgifterna, oavsett om det sker genom en olyckshändelse eller ej, för obehörig åtkomst till uppgifterna eller för behandlingsmetoder, som är antingen olagliga eller oförenliga med de syften för vilka uppgifterna samlats in. I enlighet med lagen har PVM i överensstämmelse med huvudsakliga internationella standarder också vidtagit ytterligare säkerhetsåtgärder för att minimera all risk vad beträffar sekretess, integritet och tillgänglighet av de personuppgifter som samlats in och behandlats.

Delgivning, kommunikation och spridning av uppgifter

De uppgifter som vi samlar in kan överföras eller kommuniceras till andra företag i Perfetti Van Melle Group och till tredje part som direkt stöder PVMs aktiviteter och webbplatsutveckling. Ibland ger PVM tredje part i uppgift att behandla och analysera uppgifter. Frånsett nämnda fall kommer inga uppgifter att avslöjas eller överlämnas till någon, såvitt detta inte följer avtalsenliga och juridiska skyldigheter eller om användarna givit sitt samtycke.

PVM och dess tredje parts registerförare kommer att överföra och behandla dina personuppgifter under beaktande av lämpliga åtgärder för att vidmakthålla personuppgifternas säkerhet.

Den registrerades rättigheter

PVM informerar användaren om att han/hon har rätt att begära åtkomst till, samt ändring eller radering av sina personuppgifter, eller begränsning av eller invändning mot behandlingen, samt rätt till uppgifternas portabilitet eller återkallelse av givet samtycke genom att skicka ett skriftligt meddelande till PVM vid Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller genom att skicka ett e-postmeddelande till pvmdpo@it.pvmgrp.com adresserat till Personuppgiftsombudet. Du ska alltid bifoga en kopia av ditt identitetskort eller annat dokument som styrker din identitet.

PVM reserverar sig rätten att när som helst verifiera sanningen i de personuppgifter som deltagaren tillhandahållit, som vinnarnas ålder och identitet, innan priserna kan överlämnas.

Cookies

Cookies är textfiler som lagts in på din dators hårddisk av en webbplatsserver. Perfetti Van Melle använder cookies för att göra webbplatsen lättare att använda och bättre skräddarsy vår webbplats och våra produkter till dina intressen och behov. Cookies kan även användas för att göra dina framtida aktiviteter på vår webbplats snabbare. Till exempel kan en webbplats känna igen att du har tillhandahållit personuppgifter och låta bli att fråga efter samma information en gång till.

Vi kan även använda cookies för att samla in information om din dator, som t.ex. din IP-adress (ett nummer som tilldelas din dator varje gång du surfar på Internet) eller vilken typ av webbläsare eller operativsystem du använder och länka detta till dina personuppgifter. Detta är för att försäkra oss om att vår webbplats ger dig optimal webbupplevelse och utgör en effektiv informationsresurs.

För lagring av dessa cookies använder Perfetti Van Melle en popup-skärm med information om cookies och en kryssruta för samtycke. Du kan också avaktivera cookies i dina webbläsarinställningar. Om du avvisar cookies på den webbplats du besöker, kan det hända att du inte kan besöka vissa områden på webbplatsen eller erhålla personaliserad information när du besöker den.

Google Analytics

Webbplatserna kan använda webbanalysverktyg, så som Google Analytics och/eller Unica, för att spåra din interaktion med en webbplats och lagra information, så som när du besökte den, om du besökt den tidigare och vilken webbplats som hänvisade dig till den. Webbplatsens mätstatistik kan användas för att personalisera din webbupplevelse, samt bedöma – anonymt och i sammanställning – statistik vad webbplatsaktiviteten beträffar. Vi använder denna information för att mäta vår webbnärvaros effektivitet och för att utarbeta statistiska rapporter.

När vi använder Google Analytics, kan vi dela denna information med Google för att hjälpa Google att förbättra sina produkter och tjänster. Varken vi eller Google kommer att använda (eller auktorisera eventuell tredje part att använda) detta verktyg för att spåra eller samla in personupgifter om dig eller associera din personinformation till uppgifter i Google Analytics.

Pixel-taggar

Vissa av de sidor du besöker kan även samla in information med hjälp av pixel-taggar (även kallade clear gifs) som kan delas med de tredjepartsföretag som direkt stöder PVMs marknadsföringsaktiviteter och webbplatsutveckling. Till exempel, webbplatsanvändningsinformation rörande besökare på vår webbplats kan delas med vår tredjepartsreklambyrå för att bättre rikta Internet bannerannonsering på PVMs hemsidor. Den information som samlas in genom användning av dessa pixeltaggar är dock inte personligt identifierbar även om den skulle kunna länkas till dina personuppgifter.

Ändringar i gällande sekretesspolicy

PVM kontrollerar sin egen sekretess- och säkerhetspolicy regelbundet och om så krävs ser över den i överensstämmelse med de ändringar som introducerats i lag och organisation, eller som föranletts av den tekniska utvecklingen. Eventuella ändringar i nämnda policy kommer att offentliggöras på denna hemsida.